اطلاعیه

در راستای راهبرد شایسته گزینی انجمن مالکان مجتمع مسکونی شهرک دهکده ، هیئت مدیره این انجمن از شهروندان مالک و یا بستگان درجه یک ایشان( براساس ماده ۳۹ اساسنامه انجمن مالکان ) که علاقمند ، خلاق و خوش سابقه بوده  و دارای رویکرد مدیریتی می باشند، برای احراز شغل مدیریت عامل این انجمن با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:

الف: حداقل سن ۳۵سال و حداکثر سن ۵۵ سال.

ب: دارای تحصیلات عالی مرتبط با امور این مدیریت ( مالی، حقوقی، فضای سبز  و ……).

پ: بیش از ۵ سال سابقه مدام زندگی در شهرک و آشنا به مسائل و مشکلات عمومی شهرک.

ت: دارای سابقه فعالیت مفید بیش از ۵ سال در امور مدیریت.

ث: بهره مند از روابط عمومی و حسن برخورد مناسب .

ج: دارای حس مسئولیت پذیری و آشنایی به کارهای گروهی

علاقمندانی که تمایل دارند که در این امر مهّم هیئت مدیره شهرک را یاری نمایند، دعوت بعمل می آید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز میتوانند از تاریخ ۹۸/۴/۱ لغایت ۹۸/۴/۱۵ درساعات اداری به دفتر خدمات مراجعه نمایند.