?آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مالکان مجتمع مسکونی شهرک دهکده مالکین محترم
با سلام و احترام

در اجرای ماده ۱۰ اساسنامه انجمن مالکان مجتمع مسکونی شهرک دهکده بدینوسیله ،از کلیه مالکین ویا نماینده قانونی آنان دعوت میشود درجلسه مجمع عمومی عادی سالانه انجمن بشرح مندرج در این دعوت نامه حضور یابند.

زمان و محل برگزاری

?نوبت اول
?روز جمعه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ – ۹۸/۲/۶
?ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰
?محل برگزاری – سالن دفترخدمات شهرک ?دستورجلسه
۱-ارائه گزارش هیئت مدیره به مجمع
۲-ارائه گزارش خزانه دار
۳-ارائه گزارش بازرسان به مجمع
۴-بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹
۵-بررسی و تصویب بودجه ۱۳۹۸ بر مبنای اضافه شدن ۴۵ % به نرخ شارژ سال ۱۳۹۷ از مترمربعی ۱۴۸۰ ریال به مترمربعی ۲۱۵۰ ریال
۶-بررسی و تصمیم گیری در مورد تشکیل هیئت امناء و افتتاح حساب
۷-تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها
۸-انتخابات دوره ای هیئت مدیره و بازرسین
۹-اتخاذ تصمیم نسبت به نحوه اداره مجتمع وتعیین خط مشی آتی مجتمع صورتهای مالی منتهی به مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹دردفتر خدمات آماده ارائه و رؤیت شهروندان میباشد ?نکات حائز توجه

۱-به علت استعفای اعضاء هیئت مدیره از کلیه اشخاص واجد صلاحیت جهت تصدی عضویت درهیئت مدیره و یا سمت بازرسی،خواهشمند است درخواست اعلام داوطلبی خود را حداقل تا پانزده روز قبل ازتاریخ مجمع به دفتر خدمات شهرک تسلیم فرمایند.
۲-از هر ویلا یکنفر از مالکین یا نماینده آنها میتواند درجلسه حضور یابد
۳-از هر بلوک مجموعه آپارتمانهای مستقر در جنوب دهکده یکنفر نماینده میتواند در جلسه حضور یابد
۴-مدارک مربوط به احراز هویت شامل: شناسنامه یا کارت ملی در زمان ورود به جلسه الزامی است
۵-داشتن وکالتنامه رسمی با قید (حضور در مجامع عمومی دهکده) در متن ویا تنظیم فرم وکالتنامه مصوبه داخلی (که دردفتر خدمات موجود است) وارائه هریک از آنها به مسئولین به هنگام ورود به جلسه ضروری است
۶-مجمع رأس ساعت اعلام شده آغاز خواهد شد خواهشمند است ۴۵ دقیقه قبل از ساعت آغاز جلسه برای دریافت برگ رأی و امضاء فهرست اسامی حاضرین در جلسه حضور بهمرسانید
۷-سوابق تحصیلی وتجربی داوطلبان محترم بازرسی درجلسه مجمع دراختیار حاضرین درجلسه قرارخواهد گرفت
۸-هریک از اعضاء انجمن میتواند ۵ نفر جهت تصدی سمت اعضاء هیئت مدیره و ۲ نفررا جهت تصدی سمت بازرسی در برگ انتخابات درج نمایند
۹-شایسته است بازرسان انجمن دارای سوابق تحصیلی و تجربی در رشته امورمالی باشند
۱۰-خواهشمند است جلسه مجمع را قبل از پایان آن ترک نفرمائید در صورتیکه بنا بر شرایط اضطراری ناگزیر از ترک محل جلسه هستید برگ رأی خود را تکمیل و در داخل صندوق رأی بیاندازید .

?حضورفراگیر شما بزرگواران سهم بسزایی درپیشرفت وعمران و آبادانی دهکده خواهد داشت?