شهروندان گرامی

احتراماً با توجه به شروع فصل سرما وبدلیل عدم امکانات وسایل گرمایشی لازم جهت سالن اجتماعات پارک شهرک ، بدینوسیله جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم جمعه مورخه  ۱۳۹۷/۸/۲۵ در سالن دفتر خدمات برگزار میگردد.