تاریخ آگهی :۹۷/۵/۲۹ – شماره : ۹۵۳۴

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

مالکین محترم مجتمع مسکونی خانه کرج

با سلام و احترام

در اجرای ماده ۲۰ اساسنامه انجمن مالکان مجتمع مسکونی خانه کرج بدینوسیله ،از کلیه مالکین ویا نماینده قانونی آنان دعوت میشود درجلسه مجمع عمومی فوق العاده انجمن بشرح مندرج در این دعوت نامه حضور یابند.

زمان  و محل برگزاری

نوبت اول

      ۱-روز جمعه ۹ شهریورماه ۱۳۹۷  (۱۳۹۷/۶/۹)

۲-     ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰

۳-     محل برگزاری – سالن دفترخدمات شهرک

دستورجلسه

۱-     تصویب اساسنامه

۲-     تصمیم گیری و اعلام نظر در مورد چگونگی نصب سیستم های حفاظتی و دوربین های مداربسته در شهرک

۳-     گزارش مالی۵ ماهه اوّل سال ۱۳۹۷

نکات حائز توجه :
۱-     از هرویلا یکنفر از مالکین یا نماینده آنها میتواند درجلسه حضور یابد

۲-     از هر بلوک مجموعه آپارتمانهای مستقر در جنوب دهکده یکنفر نماینده میتواند در جلسه حضور یابد

۳-     مدارک مربوط به احراز هویت شامل شناسنامه یا کارت ملی در زمان ورود به جلسه الزامی است

۴-     داشتن وکالتنامه رسمی با قید (حضور در مجامع عمومی دهکده) در متن ویا تنظیم فرم وکالتنامه مصوبه داخلی (که در دفتر خدمات موجود است) وارائه هریک از آنها به مسئولین به هنگام ورود به جلسه ضروری است

۵-     مجمع رأس ساعت اعلام شده آغاز خواهد شد خواهشمند است ۴۵ دقیقه قبل از ساعت آغاز جلسه برای امضاء فهرست اسامی حاضرین در جلسه حضور بهمرسانید

۶-     خواهشمند است جلسه مجمع را قبل از پایان آن ترک نفرمائید

حضورفراگیر شما بزرگواران سهم بسزایی درپیشبرد اهداف و برنامه ها دهکده خواهد داشت