صورتجلسه تنفس (مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۹۷/۴/۱) مورخه ۹۷/۴/۱۵

جلسه تنفس مربوط به مجمع عمومی عادی سالیانه۹۷/۴/۱ انجمن مالکان مجتمع مسکونی خانه کرج به شماره ثبت ۷۰۷ با حضور نماینده محترم فرمانداری شهرستان فردیس جناب اقای اسدالهی وتعداد ۱۱۱ نفر از مالکین و یا نمایندگان محترم انها مقارن ساعت۱۰:۳۰ روزجمعه مورخه۹۷/۴/۱۵ با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید در سالن اجتماعات پارک تفریحی دهکده آغاز گردید درابتدا آقای پرویز طهماسبی مدیرعامل انجمن مالکان ضمن عرض خیر مقدم به نماینده محترم فرمانداری و حضار محترم از هیئت رئیسه جلسه مجمع عمومی عادی آقایان: مهندس محمدپور (رئیس جلسه) -مهندس سیدحسن مهردوست (ناظر ۱ جلسه) – محمد عباسی (ناظر ۲ جلسه) – خسرو مقصودی (دبیرجلسه) دعوت نمودند در جایگاه مربوطه استقرار یابند پس از استقرار هیئت رئیسه درجایگاه وکسب امادگی حضار برای برگزاری ، رئیس جلسه باقیمانده دستورجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۹۷/۴/۱را بشرح زیر قرائت نمودند:

دستورجلسه (باقیمانده)

۱-      بررسی و تصویب بودجه ۱۳۹۷ بر مبنای اضافه شدن ۱۰ %  به نرخ شارژ سال ۱۳۹۶ از مترمربعی ۱۳۵۰ ریال به مترمربعی ۱۴۸۰ ریال

۲-      بررسی و تصمیم در مورد مشکل مالیات های متعلقه به انجمن

۳-      بررسی تقاضای خانم هدایت مالک ویلای ۱/۱ دررابطه با بخشودگی کلیه هزینه های متعلقه به این ویلا به علت قرار گرفتن در مجاورت حوضچه های صافی آب

۴-      تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها

۵-      انتخابات دوره ای هیئت مدیره و بازرسین

۶-      اتخاذ تصمیم نسبت به نحوه اداره مجتمع وتعیین خط مشی آتی مجتمع

در آغاز رئیس مجمع در مورد تصویب بودجه سال ۹۷ بر مبنای ۱۰% افزایش به شارژ سال ۹۶ وافزایش آن بازاء هر متر مربع عرصه باضافه اعیان از ۱۳۵۰ریال به ۱۴۸۰ ریال توضیحات مختصری ارائه نمودند و از مدیر عامل دعوت بعمل آوردند دراین زمینه موضوع را بصورت کامل تشریح نمایند که مدیرعامل اساس این افزایش را بخشنامه شماره ۲۳۶۴ مورخه ۹۷/۱/۲۳ وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دانستند که دراین بخشنامه حدود ۱۹/۵%به حقوق کارگران اضافه شد چون بیشترین هزینه این انجمن مربوط به حقوق کارگران میباشد لذا ضرورت دارد حداقل ۱۰ % به شارژ سال قبل اضافه گردد ومابقی آن از سایر همیاری ها تامین شود درادامه رئیس جلسه از حضار محترم خواستند دو نفر موافق و دو نفر مخالف در مورد تصویب بودجه سال ۹۷ نظرات خود را اعلام نمایند پس از استماع نظرات موافقین و مخالفین وپاسخ وتشریح خزانه دار در مورد ذخیره انجمن مالکان رئیس جلسه تصویب بودجه سال ۹۷ را به رأی حضار گذاشت که با نشانه برگ سبز موافقت و با نشانه رنگ قرمز مخالفت خود را اعلام دارند و بر این اساس بودجه سال ۹۷ با اکثریت مطلق آراء به تصویب رسید. ( ۱۰۷  رأی موافق و۳رأی مخالف یک رأی ممتنع )

در ادامه جلسه هیئت رئیسه مجمع به دلیل اهمیت و استفاده از وقت کافی ، انتخابات دوره ای هیئت مدیره و بازرسان را در اولویت قرارداد ونماینده محترم فرماندار نیز در خصوص کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسین که اسامی انها کتباً به فرمانداری تسلیم گردیده بود و ضوابط خاص انتخابات توضیحات مبسوطی ارائه دادند که درنهایت اسامی تعداد ۷ نفر از کاندیدا های واجد شرایط انتخابات بازرسین بشرح زیر روی تابلوی وایت برد نوشته شد و بموازات آن در حضور حاضرین در مجمع وهیئت رئیسه صندوق آراء نیز پلمپ گردید.

کاندیدای عضویت در هیئت مدیره

محمدعلی اسبقی پورنمین – همایون ایرانپور -علی بهرفر- محمدزنجانی –– خانم شهناز شادپور – پرویز طهماسبی – احمد نیشابوری نژاد

کاندیداهای عضویت دربازرسی

حسن اکبر نیای طهرانی – خانم مریم شهیره فرخنده فیض خواه – محمد جواد آقا علی مسگر

در ادامه رئیس مجمع از کاندیداها خواستند که با حضور در پشت تریبون نسبت به معرفی خود بصورت خیلی خلاصه و برنامه های مدون خود در هیئت مدیره آتی به سمع و نظر حضار محترم برسانند که تمامی کاندیداها ضمن معرفی کامل خود قسمتی از برنامه ها را بصورت اختصار بیان داشتند پس از اتمام برنامه معرفی کاندیداها رئیس جلسه از حضار خواستند رأی خودرا به کاندیداهای مورد نظر در اوراق جداگانه ای که برای انتخابات هیئت مدیره و بازرسین وممهور به مهر انجمن مالکان و امضاء مدیرعامل در بدو ورود دریافت نموده اند مرقوم فرموده و به داخل صندوق آراء واریز نمایند

نماینده محترم فرماندار (جناب آقای اسدالهی) و هیئت رئیسه مجمع پس از حصول اطمینان از اینکه کلیه حضار رأی خودرا به داخل صندوق آراء واریز کرده اند نسبت به فک پلمپ صندوق آراء ماخوذه اقدام و با نظارت دقیق و مستمر مشارالیه و هیئت رئیسه وتعدادی از معتمدین شمارش آراء ماخوذه اغاز گردید که در مجموع تعداد اوراق مربوطه به هیئت مدیره ۱۰۳ برگ و تعداد اوراق بازرسین ۱۰۱ برگ و تعداد ۷ برگ نیز بدلایل مختلف باطل اعلام گردید ونتیجه شمارش آراء اعضاء هیئت مدیره و بازرسین بشرح زیر به حاضرین در جلسه ومعتمدین و ناظرین در امر شمارش ارائه و تصویب گردید

آقای پرویز طهماسبی با کسب ۸۷ رأی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره

آقای همایون ایرانپور با کسب ۸۴ رأی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره

آقای علی بهرفر با کسب ۷۷ رأی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره

آقای محمد زنجانی با کسب ۷۲ رأی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره

سرکارخانم شهناز شادپور با کسب ۶۵ رأی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره

آقای احمد نیشابوری نژاد با کسب ۵۹ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره

آقای محمدعلی اسبقی پورنمین با کسب ۱۸ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره

وبرای دو سال آینده انتخاب گردیدند

نتیجه شمارش آراء بازرسان نیز بشرح زیر اعلام شد

سرکارخانم مریم شهیره فرخنده فیض خواه با کسب ۸۱ رأی بعنوان بازرس اصلی

آقای حسن اکبر نیای طهرانی با کسب ۷۷ رأی بعنوان بازرس اصلی

آقای محمد جواد آقا علی مسگر به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال آینده انتخاب گردیده اند

رئیس مجمع درحین انجام انتخابات و بعداز آن به ادامه بررسی دستور جلسه اقدام نموده و در مورد تقاضای سرکارخانم فاطمه هدایت مالک ویلای شماره ۱/۱ واقع در انتهای خیابان پامچال غربی مبنی بر تقاضای تخفیف بیشتر از مبلغ شارژ را بدلیل قرار گرفتن حوضچه های صافی آب کشاورزی در مقابل ویلا به رأی عموم گذاشتند که حضار با آن مخالفت نمودند و به تصویب نرسید .

همچنین انتخابات روزنامه کثیر الانتشار همشهری استان البرز برای درج اگهی های انجمن مالکان مورد تصویب قرار گرفت. بعضی از حضار در خصوص موضوع مالیات وچگونگی تجدیدنظر در اساسنامه انجمن مالکان اعتراض دررابطه با استعفا و انصراف بعضی از کاندیداها سوالاتی داشتند که با پاسخ نماینده محترم فرماندار و رئیس مجمع و خزانه دار انجمن قانع گردیدند ضمن اینکه در پاسخ به موضوع مالیات مدیرعامل انجمن از روند پی گیری ان توسط اعضاء هیئت مدیره در طول ۴ سال گذشته همچنین تلاش وکیل محترم امور مالیاتی و اقدامات انجام گرفته گزارشی مختصر و مفید به حضار محترم ارائه دادند قبل از اتمام جلسه رئیس هیئت مدیره خواستند که دررابطه با موضوع مالیات توضیحاتی بیشتری به حضار ارائه نمایند که مورد قبول رئیس مجمع قرار گرفت مشارالیه اظهار داشتند

اولاً اظهار نامه مالیاتی مربوط به هر سال باضافه دفاتر قانونی مربوط بموقع تنظیم و در موعد مقرر توسط وکیل امور مالیاتی انجمن آقایان ذنوبی و کلهر به واحد مالیاتی مربوطه طبق مدارک موجود و قابل ارائه تسلیم گردیده است

ثانیاً هیئت مدیره معتقد است که ثبت اعداد و ارقام در دفاتر قانونی بصورت دریافت شارژ و پرداخت هزینه ها میبایستی صورت گیرد و انجمن درآمدی ندارد که سود و یا زیان دراین دفاتر اورده شود و بر این اساس که واقعیت محض میباشد کلیه اقدامات که در سطح استان مورد نیاز بوده انجام گرفته و حتی رئیس کل سازمان امور مالیاتی استان البرز با مدیران ارشد خوددعوت به بازدید و بررسی میدانی در دهکده گردیدند که در تاریخ ۹۵/۶/۲ این بازدید انجام گرفت و بصورت تصادفی از بعضی از شهروندان نیز سوالاتی بعمل آوردند و علاوه بر آن مکاتبات و جلسات فرا استانی نیز با مسئولین محترم دفتر فنی سازمان کل امور مالیاتی کشور ،اداره مالیات بر ارزش افزوده ،شورای عالی مالیاتی و بعضی از مسئولین محترم مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است ثالثاً موضوع مالیات متعلقه به شارز پرداختی توسط ساکنین و مالکین دهکده و ایجاد نارضایتی شدید دربین ساکنین و مالکین و اینکه خواستار گردیده اند هریک از مالکین به عنوان مودی به سازمان امور مالیاتی استان البرز مراجعه کنند به اطلاع فرماندار محترم شهرستان فردیس و استاندار محترم استان البرز رسید که بلافاصله مدیرکل امور مالیاتی استان البرز رسیدگی به این موضوع را با حسن نیت برای بررسی بیشتر و برقراری عدالت مالیاتی از تاریخ ۹۷/۴/۵ به پنج ماه بعد موکول نمودند لذا موضوع مالیات  با پی گیری و جدی و مستمر هیئت مدیره جدید و استفاده از تجارب و سوابق ارزشمند وکلای امور مالیاتی انجمن قطعاً به نتیجه مطلوب خواهد رسیدکه متاسفانه گزارش بازرس محترم در زمینه مالیات و انتقاد بعضی از شهروندان بر خلاف واقعیت و از بی اطلاعی از اقدامات وسیع فوق الذکر صورت گرفته است.

پس از استماع سخنان رئیس هیئت مدیره ریاست محترم مجمع ضمن تقدیر وتشکراز شخص فرماندار محترم شهرستان فردیس جناب آقای مهندس اینانلو و نماینده محترم وی جناب آقای اسدالهی که بادرایت، کلیه امور مجمع عمومی عادی مورخه ۹۷/۴/۱ و جلسه تنفس آن را که مورخه ۹۷/۴/۱۵ برگزار گردید نظارت نمودند و همچنین از کلیه اهالی این مجتمع به ویژه حضار محترم در این جلسه ختم جلسه را در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات اعلام نمودند