?۲۰نکته مهم برای کاشت درست نهال های میوه
۱-ابتدا باید بدانید کدام رقم مناسب ترین نوع نهال برای منطقه شما است.
۲-رقم انتخاب شده را از نظر سازگاری با شرایط آب و هوایی –نوع خاک-گل دهی – پرمحصولی و مقاوم بودن به آفات و بیماری ها مورد توجه قرار دهید.
۳-نهال ها را از افراد و مکان های معتبر و شناخته شده تهیه کنید.
۴-از ورود نهال های آلوده به آفت ها و بیماری ها به باغ جلوگیری کنید.
۵-برای موفقیت بیشتر نهال های پیوندی یک یا دو ساله را انتخاب کنید.
۶-توجه داشته باشید در زمان حمل و نقل ریشه های نهال نباید در معرض هوا قرار بگیرد.
۷-نقشه باغ را ابتدا روی زمین پیاده کنید سپس محل کاشت دقیق انها را تعیین کرده وعلامت گذاری کنید.
۸-درختان را به صورت مربع یا مستطیل و در اراضی شیب دار روی خطوط تراز بکارید.
۹-حداقل فاصله کاشت درختان را حتما رعایت کنید.(طبق جدول زیر)
البته بسته به رقم، رعایت فواصل متفاوت است
بادام ۵*۵ متر
زرد آلو ۵*۵ متر
سیب ۶*۵ متر
گردو ۱۰*۱۰متر
هلو ۵*۴ متر
انگور ۴*۲.۵ متر
۱۰-بر اساس نوع درخت و جنس خاکچاله های به شعاع ۵۰ تا ۱۰۰ سلنتی متر وگودی ۶۰ تا ۱۰۰ سانتی متر حفر کنید.
۱۱-هنگام گود برداری خاک رویی را به عمق یک بیل در یک سمت و خاک زیرین را در سمت دیگر چاله بریزید.
۱۲-قبل از کاشت نهال ها با یک هرس مناسب ریشه های شکسته زخمی و آ سیب دیده را حذف کنید.
۱۳-برای پیشگیری از آلوده شدن ریشه ها به بیماری ها باید ریشه های نهال را در محلول ضدعفونی به شرح زیر فرو کنید و بعد بکارید.
سم بنومیل یا سموم قارچ کش مشابه (۳۰۰گرم) +خاک رس(۱۰کیلو گرم)+کود دامی(۱۰کیلو گرم)+آب(۱۰۰لیتر)
۱۴-خاک رویی جدا شده چاله را با هم حجم خودش کود پوسیده مخلوط کرده ودر ته چاله بریزید.
۱۵-نهال ها به طور مستقیم به نحوی در چاله قرار دهید که محل پیوند حتما بالای سطح خاک قرار گیرد.
۱۶-گودال را با خاک پر کنید وبا فشار دادن خاک با پا فاصله هاو هوای اطراف ریشه ها را از بین ببرید.
۱۷-نهال ها را باید بلافاصله آبیاری کنید.و سر برداری از ارتفاع مناسب انجام شود.
۱۸-نهال های تازه را باید حتما به یک قیم ببندید و از تکان خوردن و خم شدن آنها جلوگیری کنید.
۱۹-بهتر است تنه درختان جوان را در چند سال اول برای حفاظت از تنه و جلوگیر یاز سوختن و پوست انداختن درخت رنگ سفید پلاستیکی بزنید.
۲۰-برای جلوگیری از جویدن تنه به وسیله حیوانات جونده نوعی حفاظ با استفاده از مقوا و یا توری پلاستیکی برای تنه درخت درست کنید.