علل ترکیدن پوست تنه درختان میوه?‍?

✅ ترکیدگی و شکاف در تنه درختان میوه امری نسبتا” معمولی است و ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد. یکی از متداول ترین علل ترکیدگی ها و شکاف ها در تنه های درخت دمای سرد(هوای سرد و یخبندان) است. به این شکاف ها ترکیدگی دراثر یخ زدگی گفته می شود. چوب داخلی و بیرونی تنه درخت دراثر نوسانات تغییر دما منبسط و فشرده می شود. این امر زمانی اتفاق می افتد که در زمستان دمای هوا به زیر صفر برسد بویژه بعد از یک روز آفتابی وقتی تنه درخت در اثر تابش خورشید گرم شده است. سرعت های مختلف انبساط بین چوب داخلی و بیرونی می تواند چنین تنشی را روی تنه بوجود آورد که ایجاد ترکیدگی می کند. درختان سیب به این نوع ترکیدگی در اثر یخ زدگی حساس هستند. رویش درختان در خاک های دارای زهکشی ضعیف به ترکیدگی در اثر یخ زدگی مستعد هستند. تنه درختان سیب را دوغاب سفید می زنند تا از ترک خوردگی در اثر یخبندان جلوگیری نمایند.
? رشد خیلی زیاد در اواخر پائیز تحریک شده در اثر دما های گرم ، رطوبت زیاد ، و سطوح زیاد کودهای ازتی می توانند سبب افزایش حساسیت درختان به ترکیدگی در اثر یخ زدگی شوند.
? نوسانات شرایط رشد نیز ممکن است سبب ترکیدگی پوست شود. شرایط مرطوب یا رشد مطلوب به دنبال آب و هوای خشک ممکن است موجب رشد زیاد یا قوی گردد که منجر به ترکیدگی پوست می شود.
?آفتاب سوختگی شکل دیگری از آسیب دیدگی می باشد که می تواند موجب ترکیدگی یا شکاف خوردگی شود. این نوع خسارت معمولا” در زمستان در طرف جنوب یا غرب تنه و شاخه ها بوجود می آید. این خسارت زمانی افتاق می افتد که سلول های بافت زنده زیر پوست در روز های گرم و آفتابی فعال می شوند و سپس وقتی دمای شب به زیر نقطه انجماد تنزل پیدا می کند دچار پارگی و مرگ می شوند. در بهار بعد ، این نقاط مرده تغییر رنگ می دهند و آفتاب سوخته می شوند که به این نوع ترک خوردن پوست تنه درخت آفتاب سوختگی گفته میشود. پوست نازک درختان جوان به آسیب آفتاب سوختگی خیلی حساس هستند. تنه درختان را میتوان با رنگ لاتکس سفید رنگ نمود.
ترکیدگی پوست در درختانی که پوست نازک دارند مانند درختان مثل گلابی ، سیب ،گیلاس بسیار دیده می شود .
?ترک خوردگی ها در واقع می توانند در نتیجه زخم های هرس نیز بوجود آیند. هرس سنگین ، خاکورزی دیر هنگام ، خاک های شنی و خسارت سمپاشی ها می توانند موجب افزایش خسارت سرمازدگی شوند. ترکیدگی ایجاد شده در اثر زخم هرس می تواند در اثر سرمازدگی بزرگتر شود.
تنه درختان جوان را در پائیز و زمستان با مواد مناسب می پوشانند تا دچار سرمازدگی یا افتاب سوختگی نشوند. رنگ سفید به بازتاب نور و گرما از تنه درخت کمک می کند.
?ترکیدگی تنه درختان سیب بر اثر نوسانات دمایی در فصل خواب بوجود می آید. برای پیشگیری بهتر است از مصرف دیر هنگام کودهای ازته (بخصوص اوره در پاییز )خودداری کرد و از ابتدای پاییز آبیاری را متوقف نمود. دوغاب سفید بر روی تنه درخت نیز از آفتاب سوختگی جلوگیری نموده و ترک خوردگی را کاهش میدهد.