اخبار فرمانـداری فردیــس لزوم فرهنگسازی و کاهش تقاضای به کارگیری اتباع بیگانه

فلاح نژاد: کمیته کاهش تقاضای به کارگیری اتباع غیرمجاز و سندیکای حمایت از کارگران ایران تشکیل شود

ستاد ساماندهی اتباع خارجی شهرستان فردیس صبح امروز با حضور معاون سیاسی انتظامی فرمانداری و نمایندگان دستگاه های ذیربط در محل فرمانداری این شهر تشکیلو بر ضرورت فرهنگسازی و راهکارهای جایگزینی نیروی کار ایرانی با اتباع بیگانه تأکید شد .
به گزارش روابط عمومی فرمانداری فردیس به نقل از فردیس نیوز، در این نشست معاون سیاسی انتظامی فرمانداری فردیس با تأکید بر لزوم فرهنگسازی در خصوص به کارگیری اتباع خارجی در جامعه گفت: با وجود معضل بیکاری در کشور، متأسفانه کارفرمایان به دلایل مختلفی از جمله پرداخت دستمزد کم در قبال کار زیاد، تمایلی به استفاده از کارگران داخلی ندارند و برای جذب منفعت بیشتر از اتباع خارجی غیرمجازاستفاده میکنند.

وی اقدامات پیشگیرانه و فرهنگسازی در خصوص کاهش تقاضای به کارگیری اتباع غیرمجاز را ضروری دانست و افزود: با تشکیل کمیته پیشگیری از تقاضای به کارگیری اتباع غیرمجاز و با همکاری دستگاه های ذیربط به ویژه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به شناسایی آسیب ها، استخراج مواد قانونی و محتواسازی در خصوص فرهنگسازی در این حوزه اقدام شود و ضمن ابلاغ به مراکز تولیدی، صنعتی و تجاری، اطلاع رسانی عمومی از طریق فضاسازی محیطی توسط شهرداری و رسانه ها به ویژه در فضای مجازی صورت گیرد.محمدرضا فلاح نژاد ضمن با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه ها و تشکیل اکیپ های مشترک نظارتی در خصوص اجرای طرح جمع آوری اتباع خارجی غیرمجاز گفت: علاوه بر آسیب های اقتصادی و شغلی استفاده از اتباع غیر مجاز، آسیب های امنیتی و اجتماعی که به دلیل نداشتن اوراق هویت این افراد، جامعه را تهدید می کند نیز باید مورد توجه ویژه قرار گرفته ضمن اینکه نداشتن اوراق هویتی جرم محسوب می شود و نیروی انتظامی می تواند در این خصوص اقدام کند.