شهروندان گرامی :

آقای مهندس بدری از کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان فردیس
درجهت حفظ درختان میوه و باروری بیشتر این درختان همچنین نظارت بر امور نگهداری فضای سبز دهکده

به شماره تلفن ۴۰۱۲۰۰۴-۰۹۲۰

پاسخگوی سوالات وپیشنهادات شهروندان گرامی میباشد.