مالک محترم / پیمانکارمحترم  و مسئول محترم امور ساخت و ساز

با سلام

احتراماً به اطلاع میرساند:

در قوانین مربوط به بازسازی ویلاها و یا ویلا آپارتمانها معمولاً شهرداری آن منطقه مالک را متعهد و مکلف مینماید که کلیه نخاله های ساختمانی را داخل گونی و در محوطه ویلا نگهداری و سپس در فرصت مناسب نسبت به تخلیه آن اقدام نماید در اینصورت هیچ زمانی نخاله ساختمانی درخیابانها مشاهده نمی شود ولی متاسفانه این موضوع در دهکده که انتظار میرود خیلی بهتر از مناطق شهری مدیریت شود با انتقال نخاله به داخل خیابان و عدم تخلیه آن به فوریت و قرار گرفتن منظره ناخوشایند آن دردید عموم از یکسو و ریختن سرشاخه ها و ضایعات گیاهی و مزید بر آن کم عرض بودن خیابان ها از یک سو نارضایتی اهالی را فراهم نموده است لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که

تا چهارشنبه هر هفته کلیه نخاله ها تخلیه گردد
تا مشمول محدودیت های ساخت و ساز نگردید