شهروندان گرامی

با پشتوانه شما شهروندان بزرگوار گامی بزرگ در جهت اطلاع رسانی برداشته شد و سایت انجمن مالکان مجتمع مسکونی خانه کرج به نشانی  www.shahrakekhaneh.com   مورد بهره برداری قرار گرفت

لطفاً تا انجام آزمایشی از پرداخت شارژ ماهیانه به طریق اینترنتی خودداری فرمائید.