با حکم وزارت کشور آیین معرفی

آقای مهندس منوچهر غفاری به عنوان اولین شهردار فردیس
با حضور مسئولین استان البرز و شهرستانهای همجوار در فرهنگسرای ولایت برگزار گردید

هیئت مدیره انجمن مالکان این انتصاب شایسته را به مردم شهرستان فردیس بویژه شهروندان گرامی تبریک                 عرض مینماید