ویدیوی معرفی

شهرک مسکونی خانه کرج

ویدیوی زیر برای معرفی بخشی از موقعیت و امکانات شهرک خانه کرج تهیه گردیده است. با توجه به سرعت اینترنت شما امکان دارد که هنگام پخش کمی تاخیر ایجاد شود، لطفا شکیبا باشید.