هیئت مدیره شهرک

۴۰۱-۴۰۲
 • آقای علیرضا ف خرمی: رئیس هیئت مدیره
 • آقای سپهر معاف : نایب رئیس هیئت مدیره
 • خانم خدیجه بهلولی : خزانه دار
 • آقای امیر قابوسی : مدیر عامل / عضوعلی البدل هیئت مدیره
 • آقای پژمان اکبر زاده پولادی : عضو اصلی هیئت مدیره
 • آقایان: هادی اقوامی و محمد رضا بادبانچی : بازرسین اصلی
سال ۹۹-۴۰۰
 • آقای علیرضا ف خرمی: رئیس هیئت مدیره
 • آقای سپهر معاف : نایب رئیس هیئت مدیره
 • خانم خدیجه بهلولی : خزانه دار
 • آقای امیر قابوسی : مدیر عامل / عضوعلی البدل هیئت مدیره
 • آقای شبان میرشکرایی : عضو اصلی هیئت مدیره
 • آقای پژمان اکبر زاده پولادی : عضو اصلی هیئت مدیره
 • آقایان: هادی اقوامی و محمد رضا بادبانچی : بازرسین اصلی
 • آقای رضا امیر ارجمند: عضو علی البدل هیئت مدیره
سال ۹۷-۹۸
 

 

 

 • آقای علی بهرفر: رئیس هیئت مدیره
 • آقای همایون ایران پور : نایب رئیس هیئت مدیره
 • خانم شهناز شادپور : خزانه دار
 • آقای محمد زنجانی: عضو اصلی هیئت مدیره
 • آقای پرویز طهماسبی : مدیر عامل / عضو اصلی
 • آقای احمد نیشابوری : عضو علی البدل
 • خانم مریم شهیره فرخنده فیض خواه : بازرسین اصلی
 • آقای حسن اکبر نیای طهرانی
 • محمدجواد آقا علی مسگر : بازرس علی البدل

 

 

 

سال ۹۵-۹۶
 

 

 

 • آقای اکبر اقالر : رئیس هیئت مدیره
 • آقای علی بهرفر : نایب رئیس هیئت مدیره
 • آقای هادی اقوامی : خزانه دار
 • آقای احمد نیشابوری : عضو اصلی هیئت مدیره
 • آقای حسین فرمنش : مدیر عامل / عضو اصلی هیئت مدیرهاعضای علی البدل
 • آقای حمیدرضا اسماعیلی
 • آقای محمد حسن شهیدیبازرسین اصلی
 • سرکارخانم شهناز شادپور
 • سرکارخانم مریم شهیره فرخنده فیض خواهبازرس علی البدل
  سرکار خانم منیرالسادات طباطبایی

 

 

 

 

سال ۹۳ - ۹۴
 

 

 • آقای اکبر اقالر
 • آقای محمدعلی ذبیحی
 • آقای هادی اقوامی
 • آقای پرویز طهماسبی
 • آقای حسین فرمنش/مشاور
 • سرکارخانم شهناز شادپور
 • سرکارخانم منیرالسادات طباطبایی
 • آقای حسن مهردوست
 • آقای علی بهرفر
سال ۹۲ - ۹۳
 • آقای محمد حسن شهیدی
 • آقای عباس پدیدار
 • خانم ژاله دبیری
 • آقای پرویز طهماسبی
 • آقای محمدعلی ذبیحی
 • آقای عبداله محمدقادری
 • آقای یداله زنجانی
 • آقای هادی اقوامی
 • آقای مصطفی نستار
 • آقای حسین فرمنش/مشاور
سال ۹۱ - ۹۲
 • آقای محمدحسن شهیدی
 • آقای احمد حداد کاوه
 • خانم ژاله دبیری
 • آقای پرویز طهماسبی
 • آقای خسرو پورمعمار
 • آقای عباس پدیدار
 • آقای سهراب رونق
 • آقای مصطفی نستار
 • آقای هادی اقوامی
 • خانم مریم فراهانی
 • آقای حسین فرمنش/مشاور
سال ۹۰ - ۹۱
 • آقای محمد حسن شهیدی
 • آقای اکبر اقالر
 • آقای کیومرث رحیمی
 • آقای عباس پدیدار
 • آقای سید شهاب الدین علوی
 • آقای سعید پور فرهادی
 • آقای منوچهر اصفهانی
 • آقای اسمعیل کدخدایی
 • خانم پروانه خداوردی
 • آقای حسین فرمنش/مشاور
سال ۸۹ - ۹۰
 • آقای سید شهاب الدین علوی
 • آقای اکبر اقالر
 • آقای کیومرث رحیمی
 • آقای عباس پدیدار
 • آقای محمد حسن شهیدی
 • آقای سعید پور فرهادی
 • آقای منوچهر اصفهانی
 • خانم پروانه خداوردی
 • آقای یداله زنجانی
 • آقای حمیدرضا اسمعیلی
 • آقای حسین فرمنش/مشاور
سال ۸۷ - ۸۹
 • آقای سید شهاب الدین علوی
 • آقای اکبر اقالر
 • آقای هادی اقوامی
 • آقای کیومرث رحیمی
 • آقای حشمت اله صحت/مدیراجرایی
 • آقای محمد جواد مسگر
 • آقای علی عسگری
 • خانم فرشته صدری
 • خانم پروانه خداوردی
 • آقای حمیدرضا اسمعیلی
 • آقای حسین فرمنش/مشاور
سال ۸۶ - ۸۷
 • خانم پروانه خداوردی
 • آقای سعید پورفرهادی
 • آقای حشمت اله صحت
 • آقای حسین فرمنش
 • آقای سهراب رونق
 • آقای مهدی خوشخو
 • آقای حسین کیانی
 • آقای محمد عباسی
 • آقای حسام الدین بهشتی
 • آقای جمشیدمهدوی
 • آقای حسن مهردوست/مدیراجرایی
سال ۸۵ - ۸۶
 • آقای خسروخاوری
 • آقای سعید پورفرهادی
 • آقای حشمت اله صحت
 • آقای حسین فرمنش
 • آقای محمد عباسی
 • آقای پیرمرادجاهدیان
 • خانم پروانه خداوردی
 • آقای سهراب رونق
 • آقای مهدی خوشخو
 • آقای جمشیدمهدوی
سال ۸۳ - ۸۵
 • آقای محمد پزشکیان
 • آقای حسین تهرانی
 • آقای علی سید عسگری
 • آقای خسرو خاوری
 • آقای حسین فرمنش
 • آقای حسین کیانی
 • آقای ازشیروانی
 • آقای محمدعلی کاوند
 • آقای مهدی خوشخو
 • آقای احمد بهبهانی
سال ۷۸ - ۸۳
 • آقای حسین تهرانی
 • آقای محمد پزشکیان
 • آقای جمشیدمهدوی
 • آقای رضا نوایی فرد
 • آقای حسین کیانی
 • خانم عصمت افضلان
 • آقای علی سید عسگری
 • آقای محمد علی کاوند
 • آقای سعید پورفرهادی
 • آقای مهدی خوشخو
سال ۷۷ - ۷۸
 • آقای میر شکرایی
 • آقای رضا نوایی فر
 • آقای احمدی
 • آقای حسن شمس احمدی
 • آقای محمودیان
 • آقای نصراله ایرانپور
 • آقای وزیری
 • آقای میر بختیار
 • آقای زاهدی
سال ۷۶ - ۷۷
 • آقای منوچهر اصفهانی
 • آقای فلاحتی
 • آقای جمشید مهدوی
 • آقای احمدافشار
 • آقای عبداله شریعت زاده
 • آقای نعمتیان
 • آقای صداقت بین
سال ۷۵ - ۷۶
 • آقای احمدافشار
 • آقای شهروزی
 • آقای اشرقی
 • آقای یداله رفسنجانی
 • آقای ناصر فاضل پور
 • آقای فلاحتی
 • آقای علی چشمه سلاطین
 • آقای حسن مهردوست
 • آقای عبداله شریعت زاده
سال ۷۳ - ۷۵
 • آقای احمد افشار
 • آقای محمد یزدی
 • آقای احمد شکیب دوست
 • آقای شهروزی
 • آقای فلاحتی
 • آقای بهشتی
 • آقای نعمتیان
 • آقای اشرفی
 • آقای زاهدی
 • آقای عبداله شریعت زاده
سال ۷۱ - ۷۳
 • آقای حسن مسعودیان
 • آقای احمدافشار
 • آقای غفاری
 • آقای دکتربیرنگ
 • آقای حسن مهردوست
 • آقای علی چشمه سلاطین
 • آقای صالحی
 • آقای عبداله شریعت زاده
سال ۶۹ - ۷۱
 • آقای یوسف خسروشاهی
 • آقای ملک احمدی
 • آقای عمادی
 • آقای قدرت اله دلیلی/ مدیراجرایی
 • آقای یداله زنجانی
 • آقای قاسمی
 • آقای عزت اله حاجی باشی
 • آقای وزیری
 • آقای افلاکی
سال ۶۸ - ۶۹
 • آقای سعید جناب زاده
 • آقای سهراب رونق
 • آقای علی شیروئی
 • آقای شکر خدائی
 • آقای شمشیری
 • آقای میراحمدشفیعی
 • آقای حسین حسین الهی
 • آقای کازرونی
سال ۶۷ - ۶۸
 • آقای سعید جناب زاده
 • آقای سهراب رونق
 • آقای علی شیروئی
 • آقای شکر خدائی
 • آقای شمشیری
 • آقای حسین حسین الهی
سال ۶۵ - ۶۷
 • آقای فرداد
 • آقای امیر ابراهیمی
 • آقای شفقی
 • آقای آلاسی
 • آقای اشرقی
سال ۶۲ - ۶۵
 • آقای یوسف خسرو شاهی
 • آقای میرشکرایی
 • آقای اشرقی
 • آقای پیرمرادی
 • آقای قدرت اله دلیلی/ مدیراجرایی
 • آقای یداله زنجانی
سال ۶۱ - ۶۲
 • آقای منزوی
 • آقای سعید پورفرهادی
 • آقای انصاری
 • آقای سلطانی
سال ۶۰ - ۶۱
 • آقای ابوالحسن فرداد
 • آقای عبداله رشیدی
 • آقای مهندس افطسی
 • آقای آلاسی
 • آقای حمید علوی
سال ۵۹ - ۶۰
 • آقای مهدی فلاحتی
 • آقای مهندس افطسی
 • آقای عبدالهی
 • آقای قهاری
 • آقای نقشینه
 • آقای فرداد