دانشنامه

بیماری و آفات

بیماری و آفات

: میزبان ها : اغلب درختان مثمر و غیر مثمر ودرختچه ها ی پهن برگ وهمچنین گیاهان علفی مانند افرا ،نارون ، چنار ، بلوط ،اقاقیا ،زبان گنجشک،توسکا ،ماگنولیا راش ، رز ،زرشک ، انگور، زیتون و درختان هسته دار و دانه دار علائم: اگر...

چالکود درختان

چالکود درختان

چالکود_درختان *چاله ها با مخلوطی از کود دامی یا خاک برگ یا کمپوست و کود شیمیایی مناسب پر شود. *کربنات فراوان در آب آبیاری به لحاظ ترشح فراوان یون هیدروژن در محیط چالکود مسئله ساز نبوده و بعبارت دیگر با اسیدی کردن محیط غذایی درخت ، جذب مواد غذایی با سهولت بیشتری انجام...

۲۰ نکته مهم برای کاشت درست نهال های میوه

۲۰ نکته مهم برای کاشت درست نهال های میوه

🍀۲۰نکته مهم برای کاشت درست نهال های میوه ۱-ابتدا باید بدانید کدام رقم مناسب ترین نوع نهال برای منطقه شما است. ۲-رقم انتخاب شده را از نظر سازگاری با شرایط آب و هوایی –نوع خاک-گل دهی - پرمحصولی و مقاوم بودن به آفات و بیماری ها مورد توجه قرار دهید. ۳-نهال ها را از افراد...

پیوند زدن درختان میوه

پیوند زدن درختان میوه

پیوند زدن در درختان میوه (قسمت اول) پیوند از نظر فیزیولوژیکی و بیولوژی پیوند زدن که در حقیقت عبارت از زخم کردن و قطع مقدار زیادی از شاخ و برگ گیاه و بعداً مجبور کردن دو نبات مختلف به زندگانی با یکدیگر است، تغییرات فیزیولوژیکی و بیولوژیکی مخصوصی در گیاه پیوندی جدید به...

نکات فراموش شده در تغذیه گیاهان

نکات فراموش شده در تغذیه گیاهان

نکات فراموش شده در تغذیه گیاهان 🔻همیشه ریزش گل‌ها و میوه‌های جوان نشان از کمبود عناصر عذایی نیست این پدیده خود تنکی (Self thinning) نام دارد و یک امر طبیعی می‌باشد 🔻بطوریکه در درختان میوه دانه دار فقط ۵ تا ۸ درصد، در درختان میوه هسته دار ۱۰ تا ۲۰ درصد و در مرکبات تنها...

علل ترکیدن پوست تنه درختان میوه

علل ترکیدن پوست تنه درختان میوه

علل ترکیدن پوست تنه درختان میوه👨‍🎓 ✅ ترکیدگی و شکاف در تنه درختان میوه امری نسبتا" معمولی است و ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد. یکی از متداول ترین علل ترکیدگی ها و شکاف ها در تنه های درخت دمای سرد(هوای سرد و یخبندان) است. به این شکاف ها ترکیدگی دراثر یخ زدگی گفته می...