دانشنامه

بیماری و آفات

بیماری و آفات

: میزبان ها : اغلب درختان مثمر و غیر مثمر ودرختچه ها ی پهن برگ وهمچنین گیاهان علفی مانند افرا ،نارون ، چنار ، بلوط ،اقاقیا ،زبان گنجشک،توسکا ،ماگنولیا راش ، رز ،زرشک ، انگور، زیتون و درختان هسته دار و دانه دار علائم: اگر...

چالکود درختان

چالکود درختان

چالکود_درختان *چاله ها با مخلوطی از کود دامی یا خاک برگ یا کمپوست و کود شیمیایی مناسب پر شود. *کربنات فراوان در آب آبیاری به لحاظ ترشح فراوان یون هیدروژن در محیط چالکود مسئله ساز نبوده و بعبارت دیگر با اسیدی کردن محیط غذایی درخت ، جذب مواد غذایی با سهولت بیشتری انجام...

۲۰ نکته مهم برای کاشت درست نهال های میوه

۲۰ نکته مهم برای کاشت درست نهال های میوه

?۲۰نکته مهم برای کاشت درست نهال های میوه ۱-ابتدا باید بدانید کدام رقم مناسب ترین نوع نهال برای منطقه شما است. ۲-رقم انتخاب شده را از نظر سازگاری با شرایط آب و هوایی –نوع خاک-گل دهی - پرمحصولی و مقاوم بودن به آفات و بیماری ها مورد توجه قرار دهید. ۳-نهال ها را از افراد...

پیوند زدن درختان میوه

پیوند زدن درختان میوه

پیوند زدن در درختان میوه (قسمت اول) پیوند از نظر فیزیولوژیکی و بیولوژی پیوند زدن که در حقیقت عبارت از زخم کردن و قطع مقدار زیادی از شاخ و برگ گیاه و بعداً مجبور کردن دو نبات مختلف به زندگانی با یکدیگر است، تغییرات فیزیولوژیکی و بیولوژیکی مخصوصی در گیاه پیوندی جدید به...

نکات فراموش شده در تغذیه گیاهان

نکات فراموش شده در تغذیه گیاهان

نکات فراموش شده در تغذیه گیاهان ?همیشه ریزش گل‌ها و میوه‌های جوان نشان از کمبود عناصر عذایی نیست این پدیده خود تنکی (Self thinning) نام دارد و یک امر طبیعی می‌باشد ?بطوریکه در درختان میوه دانه دار فقط ۵ تا ۸ درصد، در درختان میوه هسته دار ۱۰ تا ۲۰ درصد و در مرکبات تنها...

علل ترکیدن پوست تنه درختان میوه

علل ترکیدن پوست تنه درختان میوه

علل ترکیدن پوست تنه درختان میوه?‍? ✅ ترکیدگی و شکاف در تنه درختان میوه امری نسبتا" معمولی است و ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد. یکی از متداول ترین علل ترکیدگی ها و شکاف ها در تنه های درخت دمای سرد(هوای سرد و یخبندان) است. به این شکاف ها ترکیدگی دراثر یخ زدگی گفته می...