شهرک مسکونی خانه کرج

مشخصات تماس

آدرس دفتر شهرک : کرج،فردیس، (مجتمع مسکونی شهرک دهکده )-خیابان گلنار شرقی پلاک ۳۸

دورنگار:۳۶۸۰۳۶۲۹-۰۲۶

 

سایر اطلاعات تماس :

تلفن مستقیم مدیریت:

۰۲۶-۳۶۸۰۶۰۰۶

تلفن مستقیم اموراداری :

۰۲۶-۳۶۸۰۶۰۰۵  داخلی ۱

تلفن مستقیم امور مالی :

۰۲۶-۳۶۸۰۹۲۵۴   داخلی ۲

تلفن مستقیم مسئول انبار داری و کنتور خوانی :

۰۲۶-۳۶۸۰۹۸۵۱

تلفن درب انتظامات :

۰۲۶-۳۶۸۰۳۱۶۰

تلفن واحد تاسیسات :

۰۲۶-۳۶۸۰۷۵۵۷

 

 

آدرس ایمیل

info@shahrakekhaneh.com

فرم تماس با ما

۱۱ + ۱۴ =